roundup_glyphosat__

Roundup glyphosat.

1 liter pris ved køb af 5 liter.

Glyphosat 360 g. pr. aktiv stof pr. l. Blandingsforhold: Fra 1:50 til 1:100 afhængig af sprøjtemetode. 1:75 fås med ca. 2 dl glyphosat 360g/1000ml til en 15 liters rygsprøjte, hvilket rækker til ca. 500 m2. Om efteråret er der ofte mere fugtigt, så her skal der bruges mindre vand ( ca. 5-10 ltr ) men de ca. 2 dl glyphosat 360g/1000ml skal stadig kunne dække ca. 500 m2. Glyphosat er kendt som verdens mest effektive og mest gennemtestede ukrudsmiddel, som bruges over hele verden af både professionelle og private. Men det er også historien om fordomme, fejlfortolkninger, misforståelser og "vandrehistorier", som har medført mange års debat om glyphosat og miljøet, og som ofte har rejst tvivl omkring berettigelsen af ukrudtsmidler med glyphosat. Dette på trods af, at mere end 1.000 miljømæssige og toksikologiske analyser siger god for glyphosat 360. Og på trods af, at glyphosat er godkendt til brug i mere end 100 lande over hele verden. Hvad er glyphosat 360? Ukrudtsmidler som fx Jablo glyfosat indeholder aktivstoffet glyphosat og forskellige hjælpestoffer (additiver) der gør, at væsken bliver hængende på bladene og kan gennembryde disses vokslag, så aktivstoffet kan komme ind i plantens transportsystem.
Glyphosat er verdens mest gennemtestede ukrudtsmidel. Der er gennem årene udført i tusindvis af toksikologiske og miljømæssige undersøgelser af produktet, og miljømyndighederne finder ikke at glyphosat udgør nogen trussel mod grundvandet. Det er da også et faktum, at glyphosat nedbrydes af jordens mikroorganismer. Mange års forsøg har påvist, at glyphosat , som rammer jorden, straks binder sig meget stærkt til jordpartiklerne. Når bindingen er sket, bevæger aktivstofferne sig ikke videre ned i jorden (med mindre selve jorden eller jordpartiklerne flyttes). Herefter starter jordens mikroorganismer straks en nedbrydning, hvor glyphosat bliver til stoffer, som allerede findes i naturen: fosfat, ammonium, kuldioxid og vand. På trods af sin effektive virkning på ukrudtsplanter, har midler som Jablo glyfosat en meget lav giftighed overfor mennesker, dyr og insekter. Forklaringen er den enkle, at netop den gruppe af aminosyrer, som Jablo glyfosat blokerer dannelsen af i planter, slet ikke dannes hos mennesker og dyr. Miljømyndighederne finder fortsat brug af Glyphosat forsvarligt. Sprøjt med omtanke. Selvom midler som Jablo glyfosat har en god miljøprofil og derfor er godkendt til ukrudtsbekæmpelse bør det bruges med omtanke. Det er et kemisk middel nøjagtig som så mange andre kemiske rengørings-, rense- og plejemidler der anvendes i husholdningen. Og ligesom vi alle forsøger at spare på opvaskemidler, vaskepulver og rensemidler og behandler terpentin, maling- og olierester med omtanke, ligesådan bør du behandle og bruge Jablo glyfosat. Der er f.eks. en hel del ukrudtsarter, der er lige så lette at bekæmpe effektivt med hakke og lugejern, og hvor Jablo glyfosat kun bør bruges I specielle tilfælde. Husk også på, at havearbejde jo udmærket kan være både hyggeligt og afstressende. Jablo glyfosat er især velegnet mod vanskelige flerårige ukrudtsplanter, som er næsten umulige at udrydde ved manuelt arbejde. Det gælder skvalderkål, brændenælder, kvikgræs, mælkebøtter og den giftige bjørneklo. Blandingsforhold for glyphosat 360: 1,3 til 1,5 kg virksomt stof pr. hektar. Fra 1:50 til 1:100 afhængig af sprøjtemetode. 1:75 fås med ca. 2 dl til en 15 liters rygsprøjte, hvilket rækker til ca. 500 m2. Hvor bruges ukrudtsmidlet? På havegange, stier, gårdspladser, indkørsler og mellem fliser er glyphosat særlig velegnet. Bør ikke anvendes i græsplænen - medmindre du ønsker at nedvisne hele plænen. Må ikke anvendes i nærheden af vandløb, søer og brønde. Min. afstand 2 meter. Må ikke anvendes på asfalt, flise- eller stenbelagte arealer med afløb direkte til dræn eller kloak. Hvornår bruges midlet? Virker bedst når ukrudtet er i god vækst. Bør kun bruges I stille vejr. Temperaturen skal være over 10°. Bør kun bruges I tørvejr og uden udsigt til regn de første timer. Hvordan anvendes det? Må kun påføres med sprøjte, pensel eller afstrygningsudstyr. Må aldrig udvandes med vandkande. Må aldrig overdoseres. Husk at sprøjte præcist og fornuftigt, så du ikke rammer andre planter end ukrudtet. Glyphosat skelner ikke mellem ukrudt og haveplanter. Tildæk eventuelt stauder og andre havevækster, når du sprøjter. Andre ting? Læs altid etiketten inden brug. Hæld aldrig evt. overskydende Glyphosat i vasken eller afløbet. Benyt genbrugsstationen. Tom emballage bortskaffes med dagrenovationen. Evt. flasker med rester afleveres på den kommunale miljøstation. Vask altid hænderne efter brug af kemikalier.
Glyphosat bør altid opbevares i originalpakningen og utilgængeligt for børn. Brug af handsker og gummistøvler ved udsprøjtning anbefales.
Sådan virker glyphosat. Midler som Glyphosat 360 og Jablo glyfosat er baseret på aktivstoffet glyphosat, som er et molekyle, der virker ind på planter, men ikke på hverken insekter, pattedyr eller mennesker. Når ukrudtsplanten sprøjtes med midlerne, optages glyphosatstoffet straks gennem plantens grønne dele - det vil sige blade, blomster, stængler og bark - og transporteres rundt i hele planten og ned i rødderne. Glyphosat forhindrer dannelsen af visse aminosyrer, som er nødvendige for plantens vækst og overlevelse, og planten vil derfor visne og dø indenfor 1 til 2 uger. Denne aminosyre-proces er helt speciel for planter, og foregår ikke hos mennesker og dyr. Glyphosat er dermed meget giftig overfor alle planter, ikke kun ukrudt, men har en meget lav giftighed overfor mennesker og dyr. Der kan være visse mosser og enkelte planter glyphosat ikke virker særlig godt overfor. Virkningen på for eksempel agerpadderokke er således begrænset på grund af plantens meget høje indhold af kisel. Kommer glyphosat på jorden, når der sprøjtes vil det straks binde sig direkte til jordpartiklerne og derefter nedbrydes af jordens mikroorganismer til fosfat, kuldioxid, nitrat og vand - stoffer, der allerede forekommer naturligt i jorden. Man behøver ikke være bekymret for blomsterløg, der ligger nede i jorden. Glyphosat har ingen effekt i jorden, fordi det kun virker gennem de grønne blade og stængler.

9800, Roundup glyphosat 360 g. pr. aktiv stof pr. l. Pris ved køb af 1 liter.
Antal pr. colli: 1.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 l. DKK 225,00 DKK 281,25 DKK 281,25
Bestilling
Antal 'l.'
9801, Roundup glyphosat 360 g. pr. aktiv stof pr. l. Pris ved køb af 5 liter.
Antal pr. colli: 5.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
5 l. DKK 121,14 DKK 151,43 DKK 757,13
Bestilling
Antal 'l.'
9802, Roundup glyphosat 360 g. pr. aktiv stof pr. l. Pris ved køb af 10 liter.
Antal pr. colli: 10.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
10 l. DKK 98,54 DKK 123,18 DKK 1.231,75
Bestilling
Antal 'l.'
9803, Roundup glyphosat 360 g. pr. aktiv stof pr. l. Pris ved køb af 20 liter.
Antal pr. colli: 20.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
20 l. DKK 94,98 DKK 118,73 DKK 2.374,50
Bestilling
Antal 'l.'