Kaprifolia, Slyngplanter, Clematis og Kaprifolia


Ægte Kaprifolie. Lonicera caprifolium. Det er en løvfældende lian, med en kraftig og slyngende vækstform.
Kaprifolieblomsterne er smukke i sig selv, men det er især deres bedøvende og dejlige duft, som er tiltrækkende. Det øverste bladpar, under den endestillede stand af blomster, er sammenvokset (det hedder: gennemvokset).
Frugterne er røde bær, og de er giftige. De modner godt, og frøene spirer villigt.
Kaprifolier kan klare sig uden beskæring, og det er en forudsætning for rigelig blomstring, at den får fred. Beskær kun de lange ranker, som har en helt forkert retning. Planten kan fornyes, ved en fuldstændig beskæring efter løvfald. Kaprifolie vil så skyde med nye grønne skud nedefra, men der vil gå nogle år, inden den igen blomstrer. Beskær evt. over flere år ved, at fjerne nogle få af de gamle grene, så blomstringen på de andre bevares.
Det kan være nødvendigt at binde planten op.