LÆHEGN
Regler Priseksempel  Godkendte planter Planteplaner

---   NYHED ---

 

 

Læhegn – et hegn, mange funktioner

 

 

 

Et læhegn skaber, som navnet antyder, læ og skærmer mod kulde og støj. Et læhegn fungerer også som ly og tilholdssted for vildt og insekter og skaber rum i landskabet. Samtidig er læhegn smukke i sig selv. Et læhegn består af levende planter og det er derfor vigtigt at man husker at et læhegn er et stykke vild natur og lader både læhegn og dyr få så meget ro som muligt.

 

Du kan søge tilskud til:

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/beplantning-2016/#c11757


Forundersøgelse, projektering, jordarbejde, planter, plantning, efterplantning,  vedligeholdelse i tre år, projektrappotering, revisiorattestation, under de samme betingelser som ved sammenslutnings plantninger.


Der kræves blot, at de ønskede planter til læhegn findes på listen over tilskudsberettigede planter. Det hæmmer dog langt de færreste, da der på listen findes et bredt spectrum af både træer og buske, der kan dække de fleste behov. Herunder også planter til vildtvenlige bevoksninger.

 

MEN omkostningerne og tidsforbruget ved at søge tilskud til læhegn under 1.000 m. 3 / 5 rækket, æder sig selv op i omkostninger bortset hvis man selv går ind i dette. Det eneste der kan være en fordel er forundersøgelser der kan betale sig at tilkøbe.

 

 

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/beplantning-2016/