Bivenlige planter


Bivenlige planter, med masse af pollen og nektar.
Nedenfor kan du se, hvornår planterne er på sit højeste og hvor gode de er.
Først er angivet måned, herefter 1-2-3 efter, hvor ydende planterne er med hensyn til nektar og sidst 1-2-3, hvor pollen er givende for planterne, hvor 1 er lav, 2 er mellem, 3 er meget.

Leveringsperioden er fra oktober til og med maj.

Træer og buske: Måned, Nekta værdi, Pollen værdi.
Almindelig Røn – Sorbus aucuparia -Maj -2 -3
Amerikansk blåbær – Vaccinium corymbosum -Maj -3 -3
Blodribs – Ribes sanguineum -April/maj -3 -2
Blomme – Prunus domestica -Maj -3 -2
Blåbær – Vaccinium myrtillus -Maj -2 -2
Brombær – Rubus fruticosus -Juni -3 -2
Bærmispel – Amelanchier canadensis -April/maj -2 -0
Dværgmispel – Cotoneaster sp. -Juni -3 -2
Fuglekirsebær – Prunus avium -Maj -3 -2
Hassel – Corylus avellana -Marts/april -0 -3
Hedelyng – Calluna vulgaris -August/september -3 -1
Hestekastanje – Aesculus hippocastanum -Maj -3 -3
Hvidtjørn – Crataegus monogyna -Juni -3 -2
Hæg – Prunus padus -Juni -2 -2
Kirsebærkornel – Cornus mas -Marts/april --3 -3
Kvæde – Cydonia oblonga -Maj -3 -3
Lind – Tilia cordata -Juli -3 -1
Mahonie – Mahonia aquifolium -April/maj -2 -3
Mispel – Mespilus germanica -Maj/juni -3 -3
Mirabel – Prunus cerasifera -Marts/april -3 -3
Mosebølle – Vaccinium uliginosum -Maj -2 -2
Pagodebusk – Enkianthus campanulatus -Maj -3 -1
Pil – Salix sp. -Marts/maj -3 -3
Slåen – Prunus spinosa -April/maj -3 -3
Skovabild – Malus sylvestris -Maj -3 -3
Spidsløn – Acer platanoides -Maj -3 -2
Surbær – Aronia melanocarpa -Maj -3 -3
Surkirsebær – Prunus cerasus -Juni -3 -3
Tyttebær – Vaccinium vitis-idaea -Maj -3 -1
Tørst – Rhamnus frangula -Juni/september -3 -1
Vedbend – Hedera helix --September/november -2 -0
Vildpære – Pyrus communis -Maj -2 -2