Sprøjtemidler:

Glyphosat = Roundup
Glyphosat/sprøjtemidler bekæmper kvik, skovgræsser, agertidsel, grå bynke, gederams, ørnebregne, kaprifolium, brombær, hindbær, birk, asp, røn, eg, hyld, m.fl. Glyphosat/sprøjtemidler udbragt på stød kan forebygge stødskudsdannelse. Glyphosat/sprøjtemidler kan anvendes uden for vækstsæsonen i nordmannsgran og rødgran. Sankt Hansskud tåler ikke glyphosat.
Tidspunkt I juli/august ved kulturforberedelse. I begyndelse af september i grankulturer. (Ikke Roundup 2000) Sprøjtning skal være foretaget inden nattefrost stopper ukrudtsvæksten. Stødbehandling: Sprøjtning eller smøring på snitflader af frisk fældede stød i perioden fra september til februar. Regn umiddelbart efter sprøjtning ødelægger virkningen.
Dosering Nordmann og rødgran: 0,7 - 1,4 kg. v.st. pr. ha. (2-4 l. handelsvare pr. ha.) Før tilplantning: 1,1 - 1,8 kg. v.st. pr. ha. (3-5 l. handelsvare pr. ha.) Stødbehandling: 3,6 - 7,2% v.st. i væsken. (10-20 % handelsvare)
Udbringnings-teknik: Traktorsprøjte: 300 - 400 l. vand pr. ha.
Rygsprøjte: 150 - 350 l. vand pr. ha.
Bemærkninger: Glyphosat, udbragt med Micron Herbi, kan skade kulturtræer ved alle normalt anvendelige udbringningstidspunkter og doseringer. Roundup 2000 indeholder overfladeaktive stoffer, der gør det risikabelt at anvende midlet i kulturer.


 

Har De brug for yderligere oplysninger om disse eller andre sprøjtemidler, så kontakt venligst

Planteskolen på tlf.: 97430088