naturgødning__50_liter_

Naturgødning. 50 liter.

Varenr.: 300134

Champost Naturgødning kan du bruge som gødning til alle havens planter. Gødningen tilfører du 1 - 3 gange om året f.eks. forår, sommer eller efterår. Næringsstofferne frigives langsomt i takt med planternes behov og derfor bedst ved nedbør/vanding og varme. Denne gødning er meget stærk og bør bruges i moderate mængder for ikke at overgøde.

•100 % organisk
•Langtidsholdbar
•Holder på fugt (mindre fordampning)

Analyserapport

pH værdi 8.3 pH * PD. FAJ. VI 2
Tørstof 52 % 0.05 * DS 204 mod. 10
Glødetab på tørstof 55 % ts. 0.1 * DS 204 20
Rumvægt 0.37 ton/m³ * DS/EN 13040 Beregning
Konduktivitet (Ledningsevne) 19 10 mS/cm * PD. FAJ. VI 1
Ledningstal 61 10 mS/cm * PD. FAJ. III 6
Mikrobiologi
Escherichia coli < 10 CFU/g 10 * NMKL 125:2005
Salmonella Not Detected /25 g 0 * NMKL 71:1999
Kompost analyser
Spiredygtige frø / plantedele 0.0 antal/l * Projekt 470:1999
Solvita kompost test 7 farve unit * Kompostan 3.4.3
Stabilitetsgrad Meget stabil * Kompostan 3.4.6
Selvopvarmning 21 * Kompostan 3.4.4
Partikler < 2 mm 36 % ts. * DS 405.9 Sigtning
Metal > 2 mm 0.00 % ts. * Projekt 470:1999
Plast > 2 mm 0.00 % ts. * Projekt 470:1999
Glas > 2 mm 0.00 % ts. * Projekt 470:1999
Partikler < 5 mm 70.7 % ts. * DS 405.9 Sigtning
Partikler 2-5 mm 34.2 % ts. * DS 405.9 Sigtning
Sten > 5 mm 0.00 % ts. * DS 405.9 Sigtning
Alle partikler > 5 mm 31.4 % ts. * DS 405.9 Sigtning
Sum af synlige urenheder >2 mm 0.00 % ts. * Projekt 470:1999
Rumvægt 0.37 g/cm³ * DS/EN 13040
Reaktionstal 8.2 * PD. FAJ. III 8 Beregning 6
Levedygtige Helminths æg <1 /10 g DM * XP X 33-031 A
Respiration
Respiration pr.g org. tørstof 3.7 mg O2/g ts. * Projekt 470:1999
Uorganiske forbindelser
Calciumcarbonat, kalkvirkning 8.7 % ts. 0.5 * PD. FAJ. III 5 20
Calciumcarbonat, kalkvirkning 17 kg/m³ 5 * Beregning 20
Calciumcarbonat, kalkvirkning 45 kg/ton 5 * Beregning 20
Brintioner, ombyttelig 3.8 mEq/100 g * PD. FAJ. III 10 B
Kaliumtal 51 mEq/100 g ts. * PD III 15 ICP/OES
Kaliumtal 2000 mg/100 g ts. * PD III 15 - ICP
Calciumtal 9.50 mEq/100 g ts. * PD III 15 ICP/OES
Calciumtal 190.00 mg/100 g ts. * PD III 15 - ICP
Natriumtal 14 mEq/100 g ts. * PD III 16 ICP/OES
Natriumtal 320.00 mg/100 g ts. * PD III 16 - ICP
Magnesiumtal 140 mg/100 g ts. * PD III 17 - ICP
Magnesiumtal 12 mEq/100 g ts. * PD III 17 ICP/OES
Ammoniak+ammonium-N 0.012 kg/m³ * Beregning
Ammoniak+ammonium-N 0.033 kg/ton * Projekt 470:1999
Nitratkvælstof < 0.0004 kg/m³ 0.001 * Beregning
Nitratkvælstof < 0.001 kg/ton 0.001 * Projekt 470:1999
Kvælstof, vandopløselig N 780 mg/kg 2 * DS 221 auto
Kvælstof, vandopløselig N 1500 mg/kg ts. 2 * Beregning
Total Nitrogen 9600 mg/kg 5 * Nordforsk 1975:6 20
Total Nitrogen 3.6 kg/m³ * Beregning
Kvælstof, total 0.96 g/100 g 0.01 * DS/EN 13654-1 20
Total Nitrogen 1.8 % ts. Beregning 20
Phosphor, citratopløselig 4500 mg/kg ts. 100 * SM 3120
Phosphor, citratopløselig 2400 mg/kg 100 * Beregning
Phosphor, citratopløselig 0.87 g/l 0.1 * Beregning
Phosphor, vandopløselig 2100 mg/kg ts. 100 * SM 3120 ICP/OES 30
Phosphor, total 1.8 g/l 0.1 * Beregning
Phosphor, total 4800 mg/kg Beregning
Phosphor, total 9200 mg/kg ts. 100 SM 3120 ICP/OES 30
Metaller
Arsen (As) < 2 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30
Bly (Pb) < 3 mg/kg ts. 3 SM 3120 ICP/OES 30
Cadmium (Cd) 0.27 mg/kg ts. 0.05 SM 3120 ICP/OES 30
Calcium (Ca) 14 g/l * Beregning
Calcium (Ca) 37000 mg/kg * Beregning 30
Calcium (Ca) 72000 mg/kg ts. 40 SM 3120 ICP/OES 30
Total calcium som CaCO3 34 kg/m³ * Beregning 30
Total calcium som CaCO3 94000 kg/ton * Beregning 30
Chrom (Cr) 6.6 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30
Kalium (K) 25000 mg/kg ts. 20 SM 3120 ICP/OES 30
Kalium (K) 4.8 g/l Beregning 30
Kalium (K) 13000 mg/kg 50 Beregning 30
Kalium, vandopløselig (K) 5.8 g/l 0.5 * Beregning 30
Kalium, vandopløselig (K) 16000 mg/kg * Beregning 30
Kalium, vandopløselig (K) 30000 mg/kg ts. 10 * SM 3120 ICP/OES 30
Kobber (Cu) 34 mg/kg ts. 2 SM 3120 ICP/OES 30
Kviksølv (Hg) 0.03 mg/kg ts. 0.01 SM 3112 AAS cold vapour 30
Magnesium (Mg) 1.1 g/l Beregning 30
Magnesium (Mg) 3000 mg/kg Beregning 30
Magnesium (Mg) 5800 mg/kg ts. 10 SM 3120 ICP/OES 30
Nikkel (Ni) 4.8 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30
Svovl (S) total 0.81 g/l Beregning 20
Svovl (S) total 4200 mg/kg ts. 50 SM 3120 ICP/OES 30
Svovl (S) total 2200 mg/kg Beregning 20
Zink (Zn) 170 mg/kg ts. 1 SM 3120 ICP/OES 30
Organiske samleparametre
TOC, totalt organisk kulstof 190000 mg/kg ts. 500 ISO 10694 20
TOC/TN forhold 11 Beregning
Vurdering
Kationkapacitet, CEC 90.3 mEq/100 g * Beregning


Tegnforklaring: *): <: mindre end Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

300134, Naturgødning. 50 liter.
Antal Enhed Pr. stk. ekskl. moms Pr. stk. inkl. moms Rabat pr. stk. inkl. moms Pris inkl. moms
1 Stk. DKK 75,20 DKK 94,00 DKK 94,00
5 Stk. DKK 68,00 DKK 85,00 DKK -9,00 DKK 425,00
10 Stk. DKK 61,67 DKK 77,09 DKK -16,91 DKK 770,88
25 Stk. DKK 55,90 DKK 69,88 DKK -24,13 DKK 1.746,88
54 Stk. DKK 50,71 DKK 63,39 DKK -30,61 DKK 3.422,93
Bestilling
Antal 'Stk.'