Røn, Hegnsplanter


Røn kendes under det latinske navn Sorbus og er en slægt med 100-200 arter af små træer og buske, der både er ideelle som haveplante, læhegn og allétræ. Røn er en alsidig slægt, der også kan inddeles i flere mindre underslægter, men som både rummer høje træer og mindre beplantninger. Fælles er, at røn har små frugter, der stemmer overens med, at slægten hører hjemme i kernefrugtgruppen, latinsk Maloideae. Bærrene er oftest røde, men der findes også både hvide, gule og grønne rønnebær. Rønne-blomster er 5-tallige og enten hvide eller lyserøde, med mange støvdragere. Bladene er enten hele, med groft takket rand eller uligefinnede, med takkede rande på småbladene. Et godt valg til haver, alléer og parkanlæg.