Slyngplanter, Slyngplanter, Clematis og Kaprifolia